Vi gjør verden nærmere
InternationalContact.info er et ENKELT og BEKVEMT system for samkvem mellom folk som snakker forskjellige språk.

InternationalContact.info er GOD KVALITET. Ingen maskinoversettelse. All korrespondanse oversettes av høyt kvalifiserte oversettere.

InternationalContact.info er HØY HASTIGHET. Oversetterne arbeider døgnet rundt i løpet av hele uka. Meldingene dine oversettes i løpet av flere timer.

InternationalContact.info er ANONYM. Oversetterne arbeider bare med tekster og de vet ikke hvem som sender og mottar brev. All informasjon som våre brukere oppgir, er strengt konfidensiell, og andre personer eller organisasjoner kan ikke få adgang til den, utveksle den eller selge den.

InternationalContact.info er SIKKERHET. Sikkerhet på at et menneske som du omgås med er i virkelighet den som han/hun gir seg ut for å være.

InternationalContact.info er INGEN SØPPELPOST. Systemet er prosjektert slik at søppelpostsendere ikke har noe å gjøre her. Intet bryter våre brukeres ro.

InternationalContact.info er FRIHET:

frihet ved å omgås med hele verden trass i grenser og språkbarrierer;

frihet med din business. Hvis du er businessmann og vil gjøre din business internasjonal, vil du utvilsomt sette stor pris på muligheter som InternationalContact.info gir deg for kontakter med dine brukere uavhengig av hvor de er og hvilket språk de snakker.

InternationalContact.info er ganske bekvemt.